CZARNET K. Szymura, A. Owczarek Spółka Jawna

CZARNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ŚWIATŁOWÓD W TWOIM DOMU
CZARNET K. Szymura, A. Owczarek Spółka Jawna

CZARNET jest liderem w budowie i zarządzaniu nowoczesną infrastrukturą światłowodową typu FTTH (ang. Fiber-To-The-Home, światłowód do domu) w województwie Opolskim oraz Śląskim.
Spółka świadczy usługi hurtowe dla lokalnych i ogólnopolskich dostawców telekomunikacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy znajdujący się w zasięgu sieci światłowodowej, mogą korzystać z szerokiej oferty usług internetowych oraz telewizyjnych, a operatorzy mają dostęp do bogatej oferty usług hurtowych.OBSZAR DZIAŁANIA


Marka CZARNET działa na sieciach wybudowanych w ramach inwestycji własnych oraz programów współfinansowanych ze środków unijnych. Nieustannie pracujemy nad zwiększeniem zasięgu naszego działania.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) to pierwszy unijny program, który kompleksowo zajmuje się funduszami europejskimi dla rozwoju cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce. Dzięki tym inwestycjom skorzystają przede wszystkim mieszkańcy terenów, które ze względów geograficznych stanowiły wyzwanie inwestycyjne i dlatego wcześniej nie było tam możliwości korzystania z usług światłowodowych.

Oferta hurtowa dla operatorów

KONTAKT